ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้ออจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
  รายละเอียด : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้ออจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน