ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
01 ก.ค. 2559
102 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
01 มิ.ย. 2559
103 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานปูน - เหมืองล่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
10 พ.ค. 2559
104 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างเหมาบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุณอุบล - สวนทุ่งคง ดาวน์โหลดเอกสาร
279
10 พ.ค. 2559
105 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
01 พ.ค. 2559
106 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
02 เม.ย. 2559
107 ประกาศ เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี หมู่ที่ 2 บ้านนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
278
28 มี.ค. 2559
108 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
01 มี.ค. 2559
109 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
296
23 ก.พ. 2559
110 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
01 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22