ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายละเอียด : สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน