ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลาง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และเหตุผลประกอบ ร่างขอบเขตุ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 ส.ค. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
26 เม.ย. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 เม.ย. 2564
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
89
31 มี.ค. 2564
5 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้ออจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
30 มี.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 มี.ค. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 ก.พ. 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ส.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ม.ค. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ม.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20