ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ก.ย. 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ก.ค. 2563
3 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ก.ค. 2563
4 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 มิ.ย. 2563
5 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
16 เม.ย. 2563
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 เม.ย. 2563
7 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทำช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
60
10 มี.ค. 2563
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ม.ค. 2563
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ต.ค. 2562
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19