รายงานผลการบริารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 เม.ย. 2564
2 แบบรายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
26 มี.ค. 2564
3 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
30 มิ.ย. 2563
4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
31 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1