แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 -2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 เม.ย. 2562
2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
07 ม.ค. 2562
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 ม.ค. 2562
4 มาตรการร้องเรียนทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ม.ค. 2562
5 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ต.ค. 2561
6 รายงานผลการทุจริตประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 ต.ค. 2561
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 พ.ค. 2561
8 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 เม.ย. 2561
9 แผนป้องกันการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1