ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 การกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
686
30 มิ.ย. 2551
212 ประกาศการตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
419
30 พ.ค. 2551
213 ประกาศใช้แผนพัสดุ ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
13 พ.ย. 2550
214 แผนการจัดกาพัสดุ 51 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
13 พ.ย. 2550
215 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
00 พ.ย. 543
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22