ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
12 พ.ย. 2552
192 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน กันยายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
12 ต.ค. 2552
193 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
09 ก.ย. 2552
194 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
08 ส.ค. 2552
195 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
352
24 ก.ค. 2552
196 การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
399
22 ก.ค. 2552
197 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประเดือน มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
10 ก.ค. 2552
198 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
11 มิ.ย. 2552
199 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
11 พ.ค. 2552
200 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
20 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22