ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศใช้แผนพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
06 พ.ย. 2551
192 ประกาศใช้แผนพัสดุ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
06 ต.ค. 2551
193 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
30 ก.ย. 2551
194 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
29 ส.ค. 2551
195 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
31 ก.ค. 2551
196 การกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
638
30 มิ.ย. 2551
197 ประกาศการตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
374
30 พ.ค. 2551
198 ประกาศใช้แผนพัสดุ ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
13 พ.ย. 2550
199 แผนการจัดกาพัสดุ 51 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
13 พ.ย. 2550
200 สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
00 พ.ย. 543
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20