แผนดำเนินการประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 ก.ย. 2564
2 ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 ก.ย. 2564
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
19 เม.ย. 2564
4 ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 ธ.ค. 2563
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
22 ต.ค. 2563
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 ต.ค. 2563
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
17 เม.ย. 2563
8 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
05 พ.ย. 2562
9 รายงานผลการดำเนินงานปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 ต.ค. 2562
10 รายงานผลการดำเนินงานปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3