ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จำนวนการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 เม.ย. 2564
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
29 มิ.ย. 2563
3 รายงานสรุปผลการขอรับข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ต.ค. 2562
4 รายงานสรุปผลการขอรับข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
03 ก.ค. 2562
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 มิ.ย. 2562
6 รายงานสรุปผลการขอรับข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 เม.ย. 2562
7 รายงานสรุปผลการขอรับข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ม.ค. 2562
8 รายงานสรุปผลการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ต.ค. 2561
9 รายงานสรุปผลการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 ก.ค. 2561
10 รายงานสรุปผลการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
03 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2