คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปาและอัตราน้ำประปา พ.ศ. 2546 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
  รายละเอียด : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปาและอัตราน้ำประปา พ.ศ. 2546 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 153 คน