หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เรื่อง : มติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 9/55
  รายละเอียด : มติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 9/55
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 660 คน