หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เรื่อง : มติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 8/55
  รายละเอียด : มติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 8/55
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 703 คน