หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เรื่อง : มติ ก.อบต. จ.ยะลา ครั้งที่ 6/55
  รายละเอียด : มติ ก.อบต. จ.ยะลา ครั้งที่ 6/55
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 703 คน