หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เรื่อง : มติ กอบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 4/55
  รายละเอียด : มติ กอบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 4/55
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 546 คน