หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เรื่อง : มติ กอบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 3/55
  รายละเอียด : มติ กอบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 3/55
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 595 คน