ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้านนอก ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  รายละเอียด : ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้านนอก ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 72 คน