กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์รับซื้อขยะรีไซเคิล
รายละเอียด :
    ด้วยกองทุนธนาคารขยะตำบลตาชีได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลจากครัวเรือน คัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือน เพื่อจะช่วยลดปริมาณขยะ ลดปัญหาขยะตกค้าง แยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชนในตำบลตาชี สำหรับเดือนมกราคม 2565 จะดำเนินการรับซื้อขยะที่ ป่าช้าบ้านไร่ หมู่ที่ 4 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565    อ่าน 33 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**