กิจกรรม : กิจกรรมบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนรายละเอียด :
    วันที่ 21 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตาชีร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อดำเนินกิจกรรมบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซ่อมรถจักรยานยนต์ฯลฯ ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี โดยมีประชาชนในตำบลตาชีมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564    อ่าน 153 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**