กิจกรรม : โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
รายละเอียด :
    "อบต.ตาชี จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม " วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนางสุวิกาญจน์ บุญพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาชี กล่าวต้อนรับ นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลำ นักจัดการงานทั่วไป กล่าวรายงานโครงการฯ และนายพสิษฐ์ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนางสาวซากียะห์ กาเร็ง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ กลุ่มอสม.ตำบลตาชี กลุ่มสตรีตำบลตาชี และประชาชนตำบลตาชี เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม อบรมให้ความรู้สตรีในการตรวจหามะเร็งเต้านมได้ด้วยด้วยตนเอง และส่งเสริมให้สตรีมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564    อ่าน 141 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**