กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านจิตเวช

รายละเอียด :
    เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาชี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายพสิษฐ์ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2563 และ นางสาวรัตนาพร เทพษร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชี ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาชีรู้จักกับโรคจิตเวชและมีแนวทางป้องกัน โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ อสม.ตำบลตาชี และประชาชนในตำบลตาชี จำนวน 50 คน ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563    อ่าน 119 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**