กิจกรรม : โครงการบำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน "ทำปลาส้มและแหนมปลา"


รายละเอียด :
    เมื่อระหว่างวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2563 นายพสิษฐ์ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้กล่าวเปิดโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน “ทำปลาส้มและแหนมปลา” โดยมี นายฌานนท์ พรหมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งมีกลุ่มสตรีตำบลตาชีแต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฯลฯ ดังกล่าว โดยมีเจ้าพนักงานประมงยะลาเป็นวิทยากร ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563    อ่าน 60 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**