กิจกรรม : โครงการปลูกป่าทดแทนและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2563


รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพสิษฐ์ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี พร้อมด้วย นางสาวรัตนาพร เทพษร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี/นายอุดม แก้วนาค ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาชี/นางสุวิกาญจน์ บุญพิทักษ์ ผอ.รพ.สต.ตาชี/นางสาวอุบล พรหมดำ ผู้อำนวยกองคลัง/นายฌานนท์ พรหมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด/พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตาชี ฝ่ายปกครองตำบลตาชีและประชาชนตำบลตาชี ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหินใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม #ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563    อ่าน 68 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**